COMPANY PROFILE

Koperasi Co-opbank Pertama Malaysia Berhad atau lebih dikenali sebagai Co-opbank Pertama (CBP) adalah sebuah bank koperasi yang ditubuhkan di bawah Akta Koperasi 1993 yang dikawalselia bersama oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM). CBP menawarkan pelbagai produk dan perkhidmatan patuh shariah dan mempunyai 29 buah cawangan di seluruh negara.

Kami komited untuk menyediakan perkhimatan kewangan kepada komuniti bagi:
  • Memberikan pulangan terbaik kepada pelanggan dan anggota.
  • Meningkatkan kebajikan anggota.
  • Menawarkan produk-produk perbankan yang kompetitif dengan penuh integriti.
  • Mengamalkan nilai-nilai teras dalam prinsip koperasi.

Visi CBP adalah menjadi Co-opbank Syariah Terunggul di Malaysia dan Moto CBP adalah “Bersama Kita Maju”.

AVAILABLE VACANCIES

Ketua Pembiayaan Peribadi
Ketua Pembiayaan Mikro
Ketua Perbankan Digital
Setiausaha
Eksekutif Sumber Manusia
Eksekutif Pembangunan Perniagaan
Ketua Unit Pemasaran & Pembiayaan
Ketua Unit Pentadbiran Kredit & Kawalan
Pegawai Pemasaran Perumahan
Penaksir Ar-Rahnu
Kerani Pentadbiran Kredit
Kerani Kawalan
My Sales Crew